ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ


м. Львів                                                                                                           «01» грудня 2022 р. 


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАЛЬОНОВ ОЛЕКСАНДР ОРЕСТОВИЧ, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата запису: 16.09.2016 року, номер запису: 24150000000076410, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3352302459, який є платником єдиного податку 3 групи, надалі іменований « Виконавець », з однієї сторони,

та фізична особа чи суб’єкт підприємницької діяльності (надалі – « Замовник »), яка(ий) приєднуються до цього Договору, шляхом надання Заявки на приєднання до Договору, з іншої сторони,  

у подальшому спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», укладають цей Договір про надання послуг Коворкінгу (надалі – «Договір») про наведене нижче:

 

Публічий договір Тарифи Коворкінгу  Заява на приєднання